Rehberlik ve Psikolojİk DanIŞmanlIk Hizmetlerİ

Kurumumuzda Psikoloji alanında ihtisas yapmış bir psikolog tarafından velilerimiz ve öğrencilerimize ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik yapılmaktadır.
Yıl içerisinde okul danışmanımız tarafından öğrencilerimizin gelişimsel ve psikolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sınıf içinde ve dışında bireysel rehberlik hizmeti verilmektedir.
Öğrencilerimizin sosyal becerilerini ve paylaşımcı olmalarını geliştirme, dinleme becerisi, zamanı iyi kullanma, öfke kontrolü becerisi gibi amaçlar doğrultusunda etkinlik ve çalışmalar yapılmaktadır.
Ayrıca öğrencinin kendini tanıması,doğru davranışlarını geliştirirken zayıf yönlerini kuvvetlendirmesine yönelik rehberlik faaliyetlerinde bulunulmaktadır.Öğrenciye uygulanan anket ve değerlendirmeler veliyle paylaşılmaktadır.

Önleyici ve gelişimsel temelli" rehberlik hizmetleri sunulur. Buna göre:

-Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak,
-Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek,
-Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak,
-Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak,
-Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırlmasına yardımcı olmak,
-Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak,
-Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak,
yaşamın zorlukları ve krizleri ile başaçıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak,
-Duyguların tanınması, duyguların  ifade edilmesi  becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak,
-Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak temel amaçlardandır.