Özel Öncel Eğitim Kurumları markası,2010 yılında Reyhan Çiçekleri Anaokulu markasıyla eğitim hayatına başlayan, bulunduğu bölgede tanınmış ve başarılı olmuş bir girişimdir. Şu anda  Reyhan Çiçekleri Anaokulu olarak hizmete devam etmektedir.
                   Açılışında milli ve manevi değerlere sahip  neslin oluşmasına katkı sağlamak gibi yüce ve sabırlı bir amaç olan kurum , çalışan personeli ve eğitim kadrosunu; İstanbul’da tanınmış bir marka olmanın dışında
öğrencilerine emanet şuuruyla  bakabilen,
yaptığı çalışmaları  topluma değerlerini bilen bireyler kazandırma bilinciyle yapan,
herşeyden önce Ahlak ve maneviyat diyebilen,
maddi kaygılarla değil manevi duygularla işine sarılan eğitimciler olarak yetiştirmeyi de kendine görev olarak kabul etmiştir.

VİZYONUMUZ
Kaynağını geçmişinden aldığı güçle ve inançla ,geleceğin ahlaklı,karakter sahibi gençlerini yetiştiren,güvenilir,saygın ve aranan bir temel eğitim
kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ
Toplumsal olarak yaşanan değerleri ;ilim,fen ve insani değerler ışığında geleceğine yansıtarak hayata hazır,kendinden emin ,özgür düşünceli nesiller yetiştirmektir.

EĞİTİM FELSEFEMİZ
Her çocuğun çok özel bir emanet olduğu düşüncesinden yola çıkarak çocukların şahsiyet oluşumunda ;
Sorumluluk alabilen
Duygularını ifade edebilen
Problemlere çözüm odaklı yaklaşan
Çevresine duyarlı
Farklılıklara saygı duyabilen
Değerlerine sahip çıkarak, kişiliğini geliştirme yolculuklarında onlara destek olmakla beraber; Aileleri okul öncesi eğitimin ve erken yaşlarda ahlak, şahsiyet ve yetenek gelişiminin önemi hakkında bilgilendirmek.