Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi

Amaç

Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire’de yapılan Uluslararası Okul Psikologları Kongresi’nde, William (2000) Avusturalya’da ilköğretim okullarında uyguladıkları çalışmayı aktarırken; öğrencilerin değerleri özümseyerek yaşantılarına aktarmalarının, okul içindeki zorbalık davranışlarını azalttığını vurgulamıştır.

1995 yılında Hindistan’da Brahma Kumaris eğitim kuruluşu tarafından Birleşmişi Milletler’in ellinci kuruluş yıldönümüne ithafen hazırlanan ‘Living Values’ programı, 12 temel değeri içermektedir. Halen UNESCO tarafından farklı ülkelerde yürütülmekte olan programın amacı öğrencilerin karar verebilen, toplumda saygın bir yeri olan, kişisel gelişimlerini sağlayan bireyler olmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda hazırlanan eğitim programı eğiticilere farklı bir bakış açısı kazandırarak yeni eğitici uygulamalar yapmalarını sağlamaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün 1997 yılından bu yana farklı ülkelerde yürüttüğü ‘İnsan Hakları Eğitimi’ programlarında da değerlerin önemi vurgulanmaktadır.

Anasınıfında öğrencilerde olumlu davranışları kazandırmak ve gelecekte etkin karakter,davranış yönetimini oluşturmak amacıyla Reyhan Çiçekleri Anaokulunda ‘Yaşayan Değerler’ programı geliştirilerek uygulanmaktadır.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi” çocuğun kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Karakter Eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının yaratılmasıdır. Yaşayan Değerler  ve Karakter eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dökmelerine olanak sağlanmasıdır.

 Yaşayan Değerler  ve  Karakter Eğitimi ile çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz.

    • Grup oyunlar

    • Oyun Gözlem Etkinlikleri

    • Yaratıcı Düşünceyi geliştirmeye yönelik etkinlikler

    • Problem Çözme becerisini kazandırmaya dayalı faaliyetler

    • Sosyal Becerileri geliştirmeye ve toplumsal kuralları kazandırmaya yönelik grup çalışmaları

Ayrıca Yaşayan Değerler  ve Karakter Eğitiminin amacı; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak. Her seviye için kazandırılması öngörülen karakter değerleri belirlenmiştir.

     Yaşayan Değerler  ve Karakter ilişkin bilgilerin temellerinin okul öncesi dönemde atılıyor olması göz önünde bulundurularak başlattığımız “Karakter Eğitimi” çerçevesinde öğrencilerimizle “saygı, sevgi, sorumluluk, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma” değerleri üzerinde çalışacağız. Çalışmalarımıza orta ve hazırlık gruplarında “Sevgi” küçük gruplarımızda da “Saygı” değeri ile başlayacağız. Sınıf içinde; dramatizasyon, hikâye tamamlama, resim yapma, rol playing vb. yöntemler kullanılarak öğrencilerimiz desteklenecektir. Ancak ailenin değerler eğitiminin önemli bir ayağı olduğu unutulmamalıdır.

Bu nedenle siz velilerimize de evde uygulayabilecekleri örnek aktiviteler vererek destek olmaya çalışacağız. Vereceğimiz örneklerden yola çıkarak aktivitelerinizi çoğaltabilir, geliştirebilir, değiştirebilirsiniz.

Karakter eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir. Bu konuda çalışmalar her zaman öğrencilerin gelişimsel süreçlerine bakılarak ve toplumdaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenir.