Ahlak ve Kişilik Eğitimi

Kurum hedeflerimiz doğrultusunda çocuklarımız dört başlıklı bir eğitim ve gelişim sürecinden geçtikten sonra arzu ettiğimiz insan özelliklerine sahip olabilir.

  • Değerler Eğitimi ;

Ahlaki değerlere sahip ,insan olarak taşıdığı değer ve sorumlulukların bilincinde,sosyal sorumluluğunun farkında tarihine ve geçmişine layık , hedefi olan ve hedefine

ulaşmak için üzerine düşen sorumluluğu alabilecek bireyler yetiştirmek istiyoruz.

Bu amaçla okullarımızda başta Kuran-ı Kerim olmak üzere Dini bilgiler ,Peygamber efendimizin ve peygamberlerin hayatları ,Esma-ül hüsna ,sureler ve ahlaki değerler mecburi olarak dersi alan öğrencilere verilmektedir.

Bu dersin kurum için değerinin farkında olan çalışanlarla ortak yapılan hizmetle ve gayretle ancak başarılı olunacağının farkındayız. Dolayısıyla kurumda çalışacak personeli ve eğitim kadrosunu seçerken bu hassasiyetle seçiyor , eğitiyor ve geliştiriyoruz. Çünkü değerler eğitimi tüm kadroyu ilgilendiren eğitimin her alanında olması gereken ortak bir çalışmadır.

Biliyor ve inanıyoruz ki ahlaki olarak gelişmeyen insanın tam manada güzel insan olması mümkün değildir.

  • Akademik Eğitim

Okullarımızda normal müfredat ve eğitim setleri dışında eğitimcilerimizin kendi araştırma ve gayretleriyle ürettikleri ek derslerde verilmektedir. Örneğin matematik çalışmalarında extra çalışmalar ve mental çalışmalardan yararlanılması gibi.

Ayda bir yapılan proje ve grup çalışmalarıyla öğrencilerimiz bir olma duygusunu pekiştirmektedir.

Okul dış mekanının verimli kullanılmasıyla öğrencilerimiz doğayla bütünleşerek değişimi doğrudan hissetmektedirler.

Dil eğitimi kurumda önem verilen bir hassasiyettir. Monier sistemi ve yabancı eğitmenle hedefimiz çocuklarımızın dile karşı ilgi ve sevgisini arttırmak ,gramerle birlikte konuşmaya uygun bilgiler vererek korku oluşturmadan sevdirmektir.İlave olarak çocuklarımızın teknolojiye olan ilgisini İngilizce oyun ve şarkılarla daha olumlu bir amaca yöneltmektir.

  • Sosyal-Kültürel Eğitim

Çocuklarımızın sosyal hayatta da bireylerle ilişkiler kurmasını sağlamak, çevresine ve farklılıklara duyarlı davranışlar kazandırmak çalışmalarımız içindedir. Bu amaçla geziler ,sahne gösterileri ve sosyal sorumluluk projeleri ile çocuklarımızın çevreyle iletişim halinde olmasını sağlıyoruz. Olayları yorumlayabilen ve iletişim kurabilen çocuklar hedefliyoruz.

Çocukların koleksiyon oluşturma gibi hobilerinin olmasını destekliyoruz.

  • Kişilik Eğitimi

Çocuklarımızın zihinsel ,fiziksel,sosyal ve manevi yönden gelişiminin kuvvetli olması için aile-öğretmen ve kurum ilişkisinin öneminin farkındayız. Bu amaçla yapılan seminer ,toplantı ve kahvaltı programları ile çocuk üzerinde etkisi olan bireyleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu toplantılarda eğitimcilerimizin ailelere farklı bakış açıları sunması kadar aileleri anlayarak işbirliğini geliştirmeyi de istiyoruz. Kısaca hayata dokunma döneminde olan çocuklarımzın doğru ve sağlıklı bir ortamda hedef birliği olan aile ve öğretmen tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmesini önemsiyoruz.

  • Dil Eğitimi

İngilizce eğitimimiz ve Türkçe Dil Etkinliklerimiz 3-6 yaş arasında öğrencilerimize yaş gruplarına göre uygun olan zaman sürelerinde verilmektedir. Sınıf düzeylerine göre belirlenmiş eğitim tekniklerinin dışında Cambridge Üniversitesi – Kaplan ve BabyTv. Ortak yapımı olan Monier&Monier sistemiyle öğrencilerimiz dijital ortamda da eğitimlerine her yerde devam etme imkanı bulmaktadır. Çocuklarımızın teknolojiyi faydalı olarak kullanmalarına imkan sağlayan sistemde oyun-müzik-gramer-ses tekrarı vb.konular eğlenceli olarak sunulmaktadır.